Care for nature: Trees for the future

In deze snel veranderende wereld staan we vaak niet stil bij het belang van de natuur om ons heen. Het lijkt heel normaal dat bomen en planten ieder jaar weer groeien en bloeien, maar er zijn veel uitdagingen voor het groen om ons heen. Het klimaat verandert en dat heeft fikse gevolgen. Van overstromingen tot droogte en van natuurrampen tot mislukte oogsten.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?

Premium sustainable water brand

Since 2003